Základní škola a mateřská škola, Libčany

V současné době tvoří komplex Základní školy a mateřské školy Libčany - Základní škola se školní družinou a školní jídelnou a Mateřská škola Libčany. Základní škola má 233 žáků, mateřskou školu navštěvuje 54 dětí.